REFERENCE DESIGNSView All

Theory,

WHEATSTONE BRIDGE CIRCUIT

1. Giới thiệu Cầu Wheatstone hay còn gọi là cầu điện trở được Charles Wheatstone phát triển, dùng để đo giá trị của…

Theory,

OHM'S LAW AND POWER IN ELECTRONIC CIRCUITS

1. Định luật Ohms Georg Ohm phát hiện ra với điều kiện